จดหมายข่าว ฉบับที่ 146 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย สะท้อนศิลปะ วัฒนธธรมฯ “ฮักลำปาง”