ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายอำนวยการ โดยมีรายละเอียด ดังแนบ📌📌