ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา