ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด📌📌