ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรงและพนักงานทำความสะอาด นั้น โดยมีรายละเอียด ดังแนบ📌📌