ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ห้องพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ📌📌