ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้📌📌

ตามที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ

เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้