ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการ และคุณครูคนเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20