การเตรียมตัวสอบออนไลน์ AFS

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาลุยข้อสอบกัน… ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

#วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ สำหรับน้องๆ ที่ทำการลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
✨ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.afsthailand.org
✨ทำความเข้าใจคู่มือผู้เข้าสอบอย่างละเอียด
✨เข้าสอบข้อเขียนออนไลน์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ตามเวลาที่กำหนด
✨เตรียมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสอบให้พร้อม
✨พักผ่อนให้เพียงพอ
หมายเหตุ : หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันสอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 02 574 6197 ต่อ 302 – 304 หรือ 081 755 5012

ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 17:00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์