กำหนดการปฐมนิเทศพร้อมรายละเอียดที่ เอเอฟเอสประเทศไทยแจ้งให้นักเรียนทราบ ทั้งสถานภาพตัวจริงและสถานภาพตัวสำรอง📌📌