ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. และห้องเรียนดนตรี และ ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท ปีการศึกษา 2565 📌📌