ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 4 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2565 📌📌