ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP /สสวท. และห้องเรียนดนตรี และ ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท ปีการศึกษา 2565📌📌