ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 📌📌