ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ตารางเวลาการมอบตัว ระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา65📌📌