📣 เตรียมตัวให้พร้อม #TEDET66 👨‍🎓👩‍🎓รับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

📣 เตรียมตัวให้พร้อม #TEDET66

👨‍🎓👩‍🎓รับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมสอบประเมิน เพื่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับรายงานผลการประเมินรายบุคคลฉบับดิจิทัล ที่มีรายละเอียดสำคัญให้นักเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงความสามารถ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

สอบประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
✨ระดับประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์
08.00 – 08.30 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ
08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
10.00 – 10.30 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ
10.30 – 12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

✨ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาคณิตศาสตร์
12.30 – 13.00 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ
13.00 – 14.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
14.30 – 15.00 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ
15.00 – 16.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

📍สมัครได้ที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบประเมิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ https://www.tedet.or.th/main4/tedet-school.asp

📍ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบประเมินสำหรับนักเรียน และใบสมัครได้ที่ http://tedet.or.th/main4/download.asp

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @tedet.or.th หรืออินบ็อกซ์ Facebook TEDET

สนใจสมัครวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 150 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มที่
คุณครูศุทธินี ไชยรินทร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
หมายเลข 0821696296

#TEDET #TEDET66 #ประเมิน #พัฒนา #ความเป็นเลิศ #คณิตศาสตร์ #วิทยาศาสตร์