📢📢ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ฉบับแก้ไขวันที่ 29-05-66)