ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 -ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Update 21-07-65)📌📌