ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข 30-10-65)📌📌