แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567