หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
279309937_5545838782106362_7686100653257123385_n
Art Covid 2
Art Covid 1
Art 3 Website
ตารางเรียน
classroom
ฉบับที่ 299 OBEC AWARDS ผอ ระดับชาติ copy
ฉบับที่ 300 OBEC AWARDS รองพนิดา ระดับชาติ copy
ฉบับที่ 008 สอบผ่าน TCAS 2 ปี 2565 มช copy
1 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนล

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

15 May 2022 ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 -ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📌📌(ฉบับแก้ไข วันที่15/05/2565)
12 May 2022 มาตรการ เปิดเรียน On-Site โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📌📌
12 May 2022 มาตรการ เรียน On-Site เปิดเทอม 2565 📌📌
12 May 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง มาตรการคัดกรองช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565📌📌
11 May 2022 โครงการรับบริจาคอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี 📌📌
9 May 2022 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ICT ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565📌📌
6 May 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเลือกวิชาเลือกรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือเสรี) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 แผนศิลป์ และ นักเรียนแผนวิทย์ ห้องเรียน 11 และ 12📌📌
29 Apr 2022 ประกาศห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา ที่ 1/2565📌📌
29 Apr 2022 ประกาศห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา ที่ 1/2565📌📌
28 Apr 2022 Google ClassRoom ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 1/2565📌📌

ข่าวประชาสัมพันธ์