หน้าแรก-2

249026009_4945955955427984_447602781701362863_n
ตารางเรียน
classroom T2-2564
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564
obecAwards2020
รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
1 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนล

นาย นิรันดร  หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

30 Nov 2021 แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564
21 Nov 2021 ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 (ฉบับแก้ไข21-11-2564)
9 Nov 2021 แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ขั้นตอนการรับวัคซีนเข็ม 2 ของนักเรียนระดับม.ต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
4 Nov 2021 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564
29 Oct 2021 Google Classroom 2/2564 (ฉบับแก้ไข 29/10/2564)
26 Oct 2021 ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
26 Oct 2021 แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
26 Oct 2021 แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง การจัดกลุ่มเรียนแบบ ปกติที่โรงเรียน (On-Site)
26 Oct 2021 แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ประกาศของโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
26 Oct 2021 แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ข่าวประชาสัมพันธ์