หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
Ch
student calendar65
M4 Qouta 2565
Math
banner web LKS covid19 2
ตารางเรียน
classroom T2-2564
ฉบับที่ 141 ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงประกวด
ฉบับที่ 142 ลูกสนคนเก่ง ผ่านเข้ารอบรองชนะเล
ฉบับที่ 146 ลูกสนชนะเลิศ ภาพถ่ายฮักลำปาง copy
ฉบับที่ 147 ลูกสนชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอ ลำ
ฉบับที่ 148 ลูกสนรองชนะเลิศ อันดับ 2ประกวดคลิ
ฉบับที่ 150 ลูกสนคนเก่งเด็กชายวรพรกุล น้อยม
ฉบับที่ 151 ลูกสนคนเก่งแข่งทักษะวิชาการระดั
ฉบับที่ 152 ลูกสนคนเก่ง สอบผ่าน สอวน ค่าย 1 ฟิส
ฉบับที่ 167 นักกีฬาแฮนด์บอลคว้ารางวัลกีฬาแห
272659289_5259315034092073_8174725557656829384_n
1 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนล

นาย นิรันดร  หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

21 Jan 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565📌📌
17 Jan 2022 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 📌📌
14 Jan 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณีเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวัน 17 – 23 มกราคม 2565📌📌
7 Jan 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวัน 10 – 16 มกราคม 2565 📌📌
4 Jan 2022 ขอแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม ตักบาตร เติมศีล อิ่มบุญ ครอบครัวร่มสน📌📌
3 Jan 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนแบบออนไลน์ (online) วันที่ 4-7 มกราคม 2565📌📌
28 Dec 2021 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)📌📌
20 Dec 2021 ตารางสอบ และ ผังจัดห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ข่าวประชาสัมพันธ์