หน้าแรก

1
396998
💐"มุทิตาจิตลำปางกัลยาณี"💐
obecAwards2020
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564
รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
รูปlks_๒๑๐๗๑๖_9
LKS AW 01
1 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนล

นาย นิรันดร  หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

20 Oct 2021 ขั้นตอนการฉีควัคซีน Pfizer วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
12 Oct 2021 การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 Oct 2021 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564
6 Oct 2021 แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่องการเตรียมการเพื่อรับวัคซีนPfizerของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
5 Oct 2021 ตารางสอบปลายภาคออนไลน์ เปลี่ยนแปลง ม.ปลาย 2564
4 Oct 2021 การเตรียมตัวฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19
1 Oct 2021 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2564
23 Sep 2021 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564
22 Sep 2021 ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี
16 Sep 2021 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 20 – 26 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์