หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
ฉบับที่ 008 สอบผ่าน TCAS 2 ปี 2565 มช copy
classroom
สิทธิพิเศษเพื่อการศึกษา U-store
ตารางเรียน
Art 3 Website
banner web LKS covid19 2
1 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนล

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

9 Aug 2022 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประเภทเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ 
25 Jul 2022 ตารางสอบ ระหว่างภาค (กรณีนักเรียนขาดสอบ)📌📌
22 Jul 2022 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565📌📌
21 Jul 2022 ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 -ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Update 21-07-65)📌📌
19 Jul 2022 กำหนดการปฐมนิเทศพร้อมรายละเอียดที่ เอเอฟเอสประเทศไทยแจ้งให้นักเรียนทราบ ทั้งสถานภาพตัวจริงและสถานภาพตัวสำรอง📌📌
18 Jul 2022 ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566-2567) เขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)📌📌
12 Jul 2022 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน📌📌
12 Jul 2022 ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.1-ม.6 📌📌
1 Jul 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566-2567) สนามสอบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี📌📌
30 Jun 2022 ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน)
29 Jun 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
23 Jun 2022 ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566-2567) เขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)

ข่าวประชาสัมพันธ์