หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
LINE_ALBUM_LKS PR 2023_๒๓๐๒๐๑_3
LINE_ALBUM_LKS PR 2023_๒๓๐๒๐๑_2
ปฏิทินรับนักเรียน2566
นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

1 Apr 2023 📢📢ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ให้ยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน ตาม QR CODE ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน
31 Mar 2023 📢📢ตามที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังแนบ
31 Mar 2023 📢📢แจ้งเรื่องการแต่งกายและทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4
30 Mar 2023 📢📢กำหนดการการแนะนำห้องเรียน ม.1 แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2566 และบัญชีรายชื่อสำหรับเลือกห้องเรียน ชั้น ม.1
30 Mar 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
30 Mar 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี
30 Mar 2023 แผนการเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ระดับชั้น ม1- ม3 ปีการศึกษา 2566 – 2568
29 Mar 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
28 Mar 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28 Mar 2023 📢📢แจ้งเปลี่ยนวันรับชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนMEPและIEPที่สั่งซื้อชุดนักเรียนกับร้านที่จำหน่ายในโรงเรียนเมื่อวันมอบตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์