หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
2022-12-07_154436
2-2565
ฉบับที่ 225 ลูกสนรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ฉบับที่ 223 ลุกสนคนเก่ง คว้ารางวัลระดับประเ
ฉบับที่ 222 ลูกสนคนเก่งสอบผ่านการคัดเลือก ค
ฉบับที่ 202 ลูกสนคนเก่งสอบผ่านโครงการประเมิ
ฉบับที่ 200 PITCHASILAPHA Singing Contest 2022 copy
ฉบับที่ 190 ลูกสนคนเก่งร่วมการแข่งขัน EURO POP CONTEST
ฉบับที่ 187 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการแข่งขัน
AFS
ฉบับที่ 186 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการแข่งขัน
นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

7 Dec 2022 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE📌📌
6 Dec 2022 ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรงและพนักงานทำความสะอาด นั้น โดยมีรายละเอียด ดังแนบ📌📌
1 Dec 2022 ตารางสอบ ระหว่างภาค และผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1-ม.6📌📌
28 Nov 2022 แจ้งจากฝ่ายวิชาการ.. เรื่องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6- 16 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารแนบ 📌📌
25 Nov 2022 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอำนวยการ รายละเอียดดังแนบ📌📌
24 Nov 2022 ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรงและพนักงานทำความสะอาด นั้น โดยมีรายละเอียด ดังแนบ📌📌
16 Nov 2022 ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายอำนวยการ โดยมีรายละเอียด ดังแนบ📌📌
5 Nov 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอนามัย📌📌
30 Oct 2022 ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข 30-10-65)📌📌
25 Oct 2022 ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ห้องพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ📌📌

ข่าวประชาสัมพันธ์