หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
604800
academic66
ฉบับที่ 302 ลูกสนคนเก่ง!รับรางวัลระดับชาติ 2 co
ฉบับที่ 301 ลูกสนคนเก่ง!รับรางวัลระดับชาติ 1 co
ฉบับที่ 297 ผู้อำนวยการโรงเรียลำปางกัลยาณี
ฉบับที่ 298 รองผอ รับรางวัลผู้บริหารสถานศึก
ฉบับที่ 299 รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน copy
นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

1 Dec 2023 📢📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
1 Dec 2023 LAMPANGKANLAYANEE SPORTS & MUSIC Festival 2023 04 December 2023 🥇🥈🥉⚽️🏀🏐✨️🎊🎉
1 Dec 2023 🏅🏅ประกาศผลสอบ การแข่งขันสอบอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ (Ability Test) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
28 Nov 2023 📣📣ประชาสัมพันธ์โครงการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMEDDAT)
28 Nov 2023 📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบ Asiarope Olympiad
28 Nov 2023 📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบวิชาการระดับชาติออนไลน์ Top Test Center เทอม 2
28 Nov 2023 🎅🎄🎄☃️LKS Christmas Activities 2023 DEC 25 2023🎄🎄☃️🎅
27 Nov 2023 📢📢ตารางสอบกลางภาค และผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
21 Nov 2023 📣📣ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานโสตทัศนศึกษา
16 Nov 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการเตรียมสอบ TGAT TPAT

ข่าวประชาสัมพันธ์