หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
xr:d:DAE7UOeRq8M:7396,j:1885177346397869965,t:24030706
ลงนาม
ตารางสอน1-2567
นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

20 May 2024 📚📚ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2567(ฉบับแก้ไข 20-5-67)
30 Apr 2024 📝📝คู่มือการใช้งาน ระบบ Wallet-student /การตั้งค่าการใช้ wifi @LKS_WiFi /นักเรียนกรอกข้อมูล ICT
25 Apr 2024 แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
23 Apr 2024 แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับชุดนักเรียน
22 Apr 2024 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567
22 Apr 2024 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เรียงตามแผนการเรียน
17 Apr 2024 แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567
11 Apr 2024 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีลำปางกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
11 Apr 2024 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีลำปางกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
10 Apr 2024 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการ และเจ้าหน้าที่โภชนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Classroom Research Development Project of Lampang Kanlayanee School