หน้าแรก-2

รูปlks_๒๑๐๗๑๖_12
604800
academic66
ตารางเรียน2-2566
ฉบับที่ 277 คุณครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับร
ฉบับที่ 219 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลชนะเลิศเหร_0
ฉบับที่ 180 OBEC AWARDS 2022 อันดับสูงสุดระดับชาติ 5 โรง
ฉบับที่ 182 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขั
ฉบับที่ 183 ลูกสนคนเก่ง! คว้ารางวัลการแข่งขั
ฉบับที่ 184 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ฉบับที่ 162 สอบผ่านเข้ารอบระดับชาติ เพื่อเข
ฉบับที่ 158 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี_resize_resize
ฉบับที่ 128 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดส
ฉบับที่ 129 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดส
ฉบับที่ 130 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดบ_resize
ฉบับที่ 143 ลูกสนคนเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณ_resize_resize
ฉบับที่ 148 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดก_resize_resize
ฉบับที่ 157 ลูกสนคนเก่งกีฬายูยิตสู ได้รับคั_resize_resize
ฉบับที่ 004 สอบผ่าน TCAS 2 ปี 2566 มช copy
นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

No event found!
Load More

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

28 Nov 2023 📣📣ประชาสัมพันธ์โครงการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMEDDAT)
28 Nov 2023 📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบ Asiarope Olympiad
28 Nov 2023 📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบวิชาการระดับชาติออนไลน์ Top Test Center เทอม 2
28 Nov 2023 🎅🎄🎄☃️LKS Christmas Activities 2023 DEC 25 2023🎄🎄☃️🎅
27 Nov 2023 📢📢ตารางสอบกลางภาค และผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
21 Nov 2023 📣📣ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานโสตทัศนศึกษา
16 Nov 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการเตรียมสอบ TGAT TPAT
16 Nov 2023 📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง แจ้งหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
15 Nov 2023 📣📣ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การแข่งขันสอบอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ (Ability Test)
1 Nov 2023 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์