มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)

😀 ประชาสัมพันธ์ค่ะ 😀
Year Program รุ่น 62 มาแล้วจ้าาาาา

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)
ตั้งแต่วันนี้ – 13 มิถุนายน 2565 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.afsthailand.org

ทั้งนี้ ได้เเนบลิงค์ระเบียบการรับสมัครเเละสอบคัดเลือกฯ
https://drive.google.com/file/d/1866fwHjwP3GufEti4AoOKjxae_deQj51/view?usp=sharing

มาพร้อมนี้ ทางมูลนิธิใคร่ขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครไปยังผู้ที่สนใจ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 574 6197 ต่อ 302-304