📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบวิชาการระดับชาติออนไลน์ Top Test Center เทอม 2

ประชาสัมพันธ์สนามสอบวิชาการระดับชาติออนไลน์ Top Test Center เทอม 2

สอบออนไลน์วันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 หมดเขตสมัครในระบบ 28 ธันวาคม 2566

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบหรือประสงค์ลงสอบ กรุณายืนยันตัวตนและปรึกษาการสมัครสอบ

ได้ที่ คุณครูศุทธินี ไชยรินทร์ กลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โทร 0821696296

ศึกษารายละเอียดข้อมูลการสอบ ดังนี้
https://toptestcenter.com/online/