จดหมายข่าว ฉบับที่ 318 ลูกสนคนเก่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ซออู้ ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ