ตารางปฐมนิเทศและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565📌