ตักบาตร เติมศีล อิ่มบุญ ครอบครัวร่มสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป