ประกาศ

📚📚ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2567(ฉบับแก้ไข 20-5-67)

ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ฉบับแก้ไข 20-5-67) 📚นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 📚นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 📚นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 📚นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 📚นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 📚นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

📝📝คู่มือการใช้งาน ระบบ Wallet-student /การตั้งค่าการใช้ wifi @LKS_WiFi /นักเรียนกรอกข้อมูล ICT

📝1.คู่มือการใช้งาน ระบบ Wallet-student 📝2.คู่มือการตั้งค่าการใช้ wifi @LKS_WiFi 📝3.คู่มือนักเรียนกรอกข้อมูล ICT สำหรับนักเรียน

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 วันที่ 30 เมษายน 2567 ระดับชั้น ม.1   วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ระดับชั้น ม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับชุดนักเรียน

📣📣📣📣📣📣 แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับชุดนักเรียน 1. วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. รับชุดนักเรียนที่ห้องสิทธิประโยชน์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี 2.ผู้ปกครองสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เข้าประตู 1 ประตู 2 ด้านถนนพหลโยธิน และ ประตู 3 ด้านฝั่งศรีชุมได้ 3.งดเว้นการจอดรถภายในสนามฟุตบอลและบริเวณด้านหน้าอาคาร 2 อาคารภัทรนารีและหน้าร้านกาแฟ เนื่องจากเป็นเขตก่อสร้างโดมของโรงเรียน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

1 2 3 35