ประกาศ

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ จากงาน ICT ⚙️ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลง 1. การบริหารจัดการเงิน (ค่าใช้จ่าย) ในการมาโรงเรียนของนักเรียน 2. การชำระเงินของนักเรียน 3. การมาเรียนของนักเรียน

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากงาน ICTเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง 1. การบริหารจัดการเงิน (ค่าใช้จ่าย) ในการมาโรงเรียนของนักเรียน 2. การชำระเงินของนักเรียน 3. การมาเรียนของนักเรียน  

1 2 3 4 26