ประกาศ

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. นักเรียนจะต้องรายงานตัวผ่าน ระบบทางเว็บไซต์ https://academic.lks.ac.th/checkin-67/ เข้ารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ และดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว เพื่อมามอบตัววันที่ 30 มีนาคม 2567 ถ้าไม่เข้ารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์

1 2 3 4 5 35