ประกาศ

📣📣🏃‍♀️🏃‍♀️สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน จัดกิจกรรมเดินการกุศลโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 32 “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” เพื่อระดมทุนทรัพย์จัดสร้างโดมและพัฒนาการศึกษานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน จัดกิจกรรมเดินการกุศลโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 32 “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” เพื่อระดมทุนทรัพย์จัดสร้างโดมและพัฒนาการศึกษานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เวลา 06.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. พิธีเปิด กิจกรรมภายในงานชมการแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้นของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี และการจับรางวัลหางบัตร  

1 2 3 4 5 30