ประกาศ

🏅🏅ประกาศผลสอบ การแข่งขันสอบอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ (Ability Test) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี

🏅ประกาศผลสอบ การแข่งขันสอบอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ (Ability Test) ปีการศึกษา 2566🏅 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี ระดับ ป.5-6 >> https://cmu.to/QggJn ระดับ ม.1-3 >> https://cmu.to/hADCI ระดับ ม.4-6 >> https://cmu.to/1HuJn 🔹 นักเรียนรับรางวัล ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. 🔹 รายงานตัวเพื่อรับรางวัลที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อาคารภัทรนารี วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. 🔹 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง สามารถดาวน์โหลดได้ทางหน้าเพจกลุ่มสาระฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566  

📣📣ประชาสัมพันธ์โครงการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMEDDAT)

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMEDDAT) สอบออนไลน์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2566 หมดเขตสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นักเรียนที่สนใจสมัครสอบหรือประสงค์ลงสอบ กรุณายืนยันตัวตนและปรึกษาการสมัครสอบ ได้ที่ คุณครูสุพรรณี กาทอง กลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โทร 0850405544 ศึกษารายละเอียดข้อมูลการสอบ ดังนี้ www.techeducationth.com

📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบ Asiarope Olympiad

ประชาสัมพันธ์สนามสอบ Asiarope Olympiad สอบออนไลน์วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566 หมดเขตสมัครในระบบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นักเรียนที่สนใจสมัครสอบหรือประสงค์ลงสอบ กรุณายืนยันตัวตนและปรึกษาการสมัครสอบ ได้ที่ คุณครูกิ่งลดา หมื่นสันธิ กลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โทร 0816426953 ศึกษารายละเอียดข้อมูลการสอบ ดังนี้  https://www.asiaropeolympiad.com/

📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบวิชาการระดับชาติออนไลน์ Top Test Center เทอม 2

ประชาสัมพันธ์สนามสอบวิชาการระดับชาติออนไลน์ Top Test Center เทอม 2 สอบออนไลน์วันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 หมดเขตสมัครในระบบ 28 ธันวาคม 2566 นักเรียนที่สนใจสมัครสอบหรือประสงค์ลงสอบ กรุณายืนยันตัวตนและปรึกษาการสมัครสอบ ได้ที่ คุณครูศุทธินี ไชยรินทร์ กลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โทร 0821696296 ศึกษารายละเอียดข้อมูลการสอบ ดังนี้ https://toptestcenter.com/online/

1 2 3 4 5 6 30