ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดกิจกรรมตรุษจีน ขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีน CHINESES NEW YEAR 2022