นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ICT ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565📌📌

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ICT
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยเข้าไปที่ลิ้งค์ >>  นักเรียนกรอกข้อมูล ICT

(ระบบเปิดให้กรอกข้อมูล ในวันที่ 7 พ.ค.2565 – 13 พ.ค. 2565 เท่านั้น)

    • บราวเซอร์ที่รองรับ google chrome ในการกรอกข้อมูล

    • นักเรียนกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

    • เข้าสู่ระบบโดย ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน ช่องบน และช่องล่างกรอกเลขประชาชน13 หลัก และกดตกลง

     **(สำหรับนักเรียนท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ 4151 ,5221 หรือทาง line official LKS) 

    • นักเรียนเลขที่ 1-22 อยู่กลุ่ม 1 , นักเรียนเลขที่23-42 กลุ่ม 2

    • เมื่อนักเรียนเข้าระบบ จะมีหัวข้อให้กรอก อยู่ 7 หัวข้อ ตามภาพด้านล่าง
     ** หัวข้อประเมิน SDQ โดยนักเรียน ผู้ทำการประเมินจะต้องเป็นตัวนักเรียนในการทำแบบประเมินเอง
     ** หัวข้อประเมิน EQ                       ผู้ทำการประเมินจะต้องเป็นตัวนักเรียนในการทำแบบประเมินเอง
     ** หัวข้อประเมิน SDQ โดยผู้ปกครอง ผู้ทำการประเมินจะต้องเป็นผู้ปกครอง
     ** เมื่อกรอกเสร็จแต่ละหัวข้อให้ทำการ กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลทุกครั้ง