จดหมายข่าว ฉบับที่ 063 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรรมบริจาคโลหิต โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี