จดหมายข่าว ฉบับที่ 064 กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องกฏหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง