จดหมายข่าว ฉบับที่ 069 L.K.S. SMART TEACHER รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับชมเชย ประจำปี 2565” ระดับภูมิภาค