จดหมายข่าว ฉบับที่ 072 โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส “ลูกสนวัยใส ใส่ใจรักษ์ 5 ส LKS SMART New Gen” ประจำปี 2565