จดหมายข่าว ฉบับที่ 098 การประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดลำปาง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565