จดหมายข่าว ฉบับที่ 009 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการนิเทศติดตามฯ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน