จดหมายข่าว ฉบับที่ 012 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565