จดหมายข่าว ฉบับที่ 036 ผู้บริหารคนเก่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564