จดหมายข่าว ฉบับที่ 039 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566