จดหมายข่าว ฉบับที่ 121 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก