จดหมายข่าว ฉบับที่ 131 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยารี ร่วมโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสานสันติ ประจำปี 2566