จดหมายข่าว ฉบับที่ 132 กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการนิเทศฯ จากกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง