จดหมายข่าว ฉบับที่ 135 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10