จดหมายข่าว ฉบับที่ 162 ศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี มอบทุนการศึกาานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี