จดหมายข่าว ฉบับที่ 170 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมอบรม ซ้อมแผนเผชิญเหตุการกราดยิง (Active Shooter)