จดหมายข่าว ฉบับที่ 236 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น งานประกาศเกียรติคุณ นักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565