จดหมายข่าว ฉบับที่ 252 ลูกสนคนเก่ง สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติให้กับโรงเรียนลำปางกัลยาณี (ด้านทักษะวิชาการ)